Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Εσωτερικός Κανονισμός & Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών

Στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Άμυνας, το νηπιαγωγείο μας έχει προβεί  στις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες και συγκεκριμένα: 
Έχει επικαιροποιηθεί το ήδη υπάρχον Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης,ο "Εσωτερικός Κανονισμός & Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών",το προσωπικό έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί  σε θέματα αυτοπροστασίας και έχει ήδη αρχίσει η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μικρών μαθητών μας.
Η πρώτη άσκηση αντιμετώπισης σεισμικού κινδύνου έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 11:15 για το πρωινό πρόγραμμα και στις 15:00 για το ολοήμερο.
Ως χώρος καταφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από όπου θα παραλάβουν οι γονείς τα παιδιά τους,έχει οριστεί η αυλή του νηπιαγωγείου,ενώ ως δεύτερος χώρος έχει οριστεί η αυλή του Ι.Ν.Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου