Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Πολιτική Προστασία και Πολιτική Άμυνα

Από το Σύλλογο διδασκόντων του νηπιαγωγείου ανακοινώνεται ότι

 σχετικά με την Πολιτική Προστασία και Πολιτική Άμυνα στις 

Σχολικές Μονάδες, στο νηπιαγωγείο μας εφαρμόστηκαν όλα 

όσα αναφέρονται στο με αρ. Φ.201.011.598.Α1/03.09.2019 

έγγραφο του ΥΠΑΙΘ .

Η πρώτη άσκηση αντιμετώπισης σεισμικού κινδύνου θα 

πραγματοποιηθεί στο νηπιαγωγείο την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 

στις 11:45 για τα πρωινά τμήματα και στις 15:00 για τα ολοήμερα 

τμήματα.

Τα νήπια θα προετοιμαστούν κατάλληλα από τις υπεύθυνες 

νηπιαγωγούς με τη βοήθεια βιβλίων, παιχνιδιών, αλλά και του 

οπτικοακουστικού υλικού του ΟΑΣΠ.

Εάν συμβεί κάποιο έκτακτο σοβαρό γεγονός και αποφασιστεί από 

τους αρμοδίους φορείς η διακοπή της λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων,οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά τους από το χώρο 

καταφυγής του σχολείου που είναι η αυλή του.Αν η αυλή κριθεί ως 

επικίνδυνος χώρος συγκέντρωσης,ως δεύτερος χώρος έχει οριστεί 

το προαύλιο του Ι.Ν.Μεταμόρφωσης του Σωτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου