Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

Εγγραφές


Σχετικά με τις εγγραφές νηπίων /προνηπίων ,ανακοινώνεται ότι 

εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και 

έγιναν δεκτά όλα τα νήπια και τα προνήπια .

Οι αιτήσεις μετεγγραφής θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Π.Ε. 

μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους και οι ενδιαφερόμενοι 

γονείς θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου