Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Εγγραφές νηπίων-προνηπίων

Από τους συλλόγους Διδασκόντων 5ου και 20ου νηπιαγωγείου ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:
Σύμφωνα με την  υπ. αριθ. 92813/Δ1 /6-6-2016 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Θ οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία ολοκληρώθηκαν στις 21-6-2016.
Στα ολοήμερα τμήματα εγγράφονται όλα τα νήπια (γεν.2011) των οποίων οι γονείς έκαναν αίτηση στο 5ο ή στο 20ο νηπιαγωγείο.Αντίθετα δεν εγγράφεται κανένα προνήπιο (γεν.2012).
Στα κλασικά τμήματα εγγράφονται όλα τα νήπια (γεν.2011),ενώ για τις κενές θέσεις διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των προνηπίων (γεν.2012).
Συντάχθηκε πίνακας εγγεγραμμένων μαθητών ο οποίος αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο του σχολείου και στάλθηκε κατάσταση με εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους μαθητές στη Διεύθυνση Π.Ε.
Με απόφαση της Δ/νσης Π.Ε.οι μη εγγεγραμμένοι μαθητές, εγγράφονται σε όμορα νηπιαγωγεία όπου υπάρχουν κενές θέσεις(σχετική κατάσταση έχει αποσταλεί στα νηπιαγωγεία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου