Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Εγγραφές

Από τους Συλλόγους Διδασκόντων 5ου και 20ου Νηπιαγωγείου ανακοινώνεται ότι έχουν γίνει δεκτές όλες οι αιτήσεις εγγραφής και  ότι εγγράφονται στα δύο νηπιαγωγεία όλα τα νήπια και τα προνήπια των οποίων οι γονείς έχουν κάνει αίτηση.Η κατανομή των μαθητών στα δύο πρωινά τμήματα του  5ου και στα τρία πρωινά του 20ου νηπιαγωγείου,καθώς και στα αντίστοιχα ολοήμερα,έγινε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ.200/98. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου