Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Εγγραφές

Σχετικά με τις εγγραφές νηπίων /προνηπίων,ανακοινώνεται ότι έχουν γίνει δεκτές όλες οι αιτήσεις εγγραφής που έχουν υποβληθεί στο σχολείο μας και εγγράφονται σ αυτό όλα τα νήπια και τα προνήπια των οποίων οι γονείς υπέβαλαν αίτηση.
Οι εκπρόθεσμες εγγραφές διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Π.Ε. και με απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. προωθήθηκαν σε νηπιαγωγεία που υπήρχαν κενές θέσεις.Οι γονείς ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για το νηπιαγωγείο στο οποίο εγγράφονται.
Οι αιτήσεις μετεγγραφής που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που προβλέπει το Π.Δ. 79/2017 διαβιβάστηκαν κι αυτές στη Δ/νση Π.Ε.και εξετάστηκαν από το Δ/ντή Π.Ε.Οι γονείς ενημερώθηκαν τηλεφωνικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου