Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Εξ αποστάσεως παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Έβρου  με το με αριθ.107/Φ11/26-3-2020 έγγραφό του, ενημερώνει τις σχολικές μονάδες για τα παρακάτω:
 
"Το Κ.Ε.Σ.Υ. Έβρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του βάσει του
Ν.4547/2018, σε συνεργασία με τα Σ.Δ.Ε.Υ. των σχολικών μονάδων της περιφερειακής ενότητας Έβρου και τους Ψυχολόγους που υποστηρίζουν ομάδες ολοήμερων σχολείων και, λαμβάνοντας υπόψη τις Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.38510/ΓΔ4/17-3-2020 και 39317/ΓΔ4/19-03-2020, ενημερώνει ότι:
- Λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας έχουν ανασταλεί όλες οι προγραμματισμένες ενέργειες που απαιτούν τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών.
- Θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς (ως προς τη διαχείριση των αρνητικών συνεπειών και δυσκολιών που έχουν προκύψει λόγω των αλλαγών στην καθημερινότητα εξαιτίας του αυτοπεριορισμού και της μη λειτουργίας των σχολείων)αξιοποιώντας τρόπους άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail,skype).

 Η διαδικασία επικοινωνίας και υποστήριξης με το Κ.Ε.Σ.Υ. Έβρου θα γίνεται ως εξής:
Ο ενδιαφερόμενος γονέας/κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός μπορεί να επικοινωνήσει αρχικά είτε, 
μέσω τηλεφώνου: 2551080170 ώρες 9:00 με 13:00
είτε, μέσω e-mail: de_kesyevr@sch.gr
(ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κάτω παύλα ανάμεσα de_kesyevr)

Σε αυτήν την αρχική επικοινωνία παρακαλούμε όπως δοθούν οι παρακάτω πληροφορίες:
 Ονοματεπώνυμο Γονέα/Εκπαιδευτικού:
Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:
Ηλικία, Τάξη μαθητή/τριας και, αν έχει ήδη γνωμάτευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών:
Θέμα υποστήριξης:
Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό – κινητό):
Δύο (αν είναι εφικτό) εναλλακτικούς τρόπους για επικοινωνία συμβουλευτικής (τηλέφωνο, e-mail, skype):

Το αίτημα θα αναλάβει μέλος του προσωπικού το οποίο θα έρθει το συντομότερο δυνατό σε επαφή με τον αιτούντα..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου