Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.6/ΦΜ/67172/Δ1/25-04-2017 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ
"οι εγγραφές τη σχολική χρονιά 2017-18 στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017. Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας ΠΕ. Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2017-18, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 1α, του άρθρου 10 του ν. 2327/95, ΦΕΚ 156/1995 Α'. Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών και μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία πέντε (5) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-18, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2012 αντίστοιχα και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν: 
α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από το νηπιαγωγείο)

β) Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998), από το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης). 
δ) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 ε) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
Στο σχολείο μας(5ο και 20ο νηπιαγωγείο)οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 2/05 /2017 έως και τις 19/05/2017 και ώρες 12:00-13:00 μ.μ
Σύμφωνα με απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε. Ν.Έβρου,και για την ορθολογική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού. οι σχολικές περιφέρειες των νηπιαγωγείων έχουν αλλάξει.
Η κοινή περιφέρεια του 5ου και του20ου νηπιαγωγείου είναι πλέον η εξής:
Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:
Κονδύλη– Περιφερειακή οδός – Γιαννούτσου – Σιδηροδρομική Γραμμή – Εθνικής Αντίστασης – Αθύρων – Μακρυγιάννη – Οψικίου – Ανδρονίκου – Κανδηλάπτη – Καισαρείας. 
Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για τη σχολική περιφέρεια στην οποία ανήκουν από τη Διεύθυνση Π.Ε.Ν.Έβρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου